BB Entreprenør AS har hatt gleden av å rehabilitere fasadene til boligsameiet Sambo.

Sambo er et sameie som består av 86 boenheter fordel på 4 blokker og et rekkehus. Blokkene ble oppført på 50 tallet og har vært vedlikeholdt/pusset opp i mellomtiden.

BB Entreprenør AS har hatt en byggeprosess som har forløpt veldig godt og BB Entreprenør AS har hatt en god dialog med sameiet v/styreleder og med sameiets representant. BB Entreprenør AS har avholdt jevnlig bygge møter hvor BB Entreprenør AS har invitert byggherre til å kontrollere vårt HMS og KS arbeid. BB Entreprenør AS har greid å holde sin visjon om 0 skader på personer for prosjektet.

Prosjektet startet i november 2015 og ble avsluttet mai 2016. BB Entreprenør AS har da revet gammel kledning og BB Entreprenør AS har tilleggsisolert fasadene med 100mm Glava isolasjon og montert GUX 9mm. Som kledning på fasadene har BB Entreprenør AS montert fasadeplater i fra Steni. I samråd med arkitekt og sameiet ble det valgt Steni Colour i to gråtoner. BB Entreprenør AS har også utført maler arbeider inne på balkongene og av fasadene på rekkehuset. På gavlene på rekkehuset har BB Entreprenør AS montert 100mm EPS isolasjon og pusset fasaden med Sto pussystem og BB Entreprenør AS har tilleggsisolert gulvene fra undersiden. BB Entreprenør AS har i all hovedsak benyttet egne montører på dette prosjektet. BB Entreprenør AS har også bytte vinduer i enkelte leiligheter.

BB Entreprenør AS har også rehabilitert frontene på alle balkongene. BB Entreprenør AS har montert nye balkongplater med en stil og farge som passer til de nye fasadene med Steni plater.

BB Entreprenør AS har også levert og montert nye tak over inngangspartiene. Der har BB Entreprenør AS montert en stål konstruksjon / ramme og med glass som tak.

BB Entreprenør AS har også levert og montert alt av beslag på fasaden. Vi har montert nye gesims beslag, vannbrettbeslag og hjørnebeslag.

Sameiet fremstår i dag med et moderne utseende, men har beholdt sitt tidsriktig preg.